Daiktų grąžinimo taisyklės

  • Kokybiškų daiktų grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
  • Daiktas grąžinamas Nuomotojui Nuomininko sąskaita, prieš tai sumokėjus visas įmokas ar susidariusius įsiskolinimus už laikotarpį, kurio metu buvo naudojamasi daiktu.
  • Grąžinant daiktą būtina su savimi turėti daikto (ų) nuomos sutartį.
  • Už daikto supakavimą, atitinkantį daikto saugaus transportavimo reikalavimus, atsako Nuomininkas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.) ir tinkamai supakuotas, Nuomotojas tui teisę nepriimti grąžinamo daikto.
  • Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Nuomotojui tokios pačios būklės daiktą, kaip ir gavo (atsižvelgiant į normalų daikto nusidėvėjimą). Jeigu Nuomininkas grąžina apgadintą, neveikiantį daiktą, Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visus dėl to patirtus Nuomotojo nuostolius.
  • Jeigu daiktas neatitinka kokybės reikalavimų, nuomojamo daikto trūkumai šalinami, nekokybiškas daiktas keičiamas, grąžinamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis. 
  • Grąžinto daikto defektai ar gedimai gali būti nustatyti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo daikto grąžinimo akto pasirašymo, atlikus detalią daikto patikrą Nuomotojo sertifikuotame serviso centre. Apie nustatytus defektus ar/ir trūkumus Nuomotojas informuoja Nuomininką raštu arba elektroniniu paštu.
  • Grąžinamus daiktus Nuomininkas gali pristatyti pats darbo dienomis į UAB „Nordrent“ biurą, esantį Oršos g. 4 - 102, Vilniuje arba atsiųsti jas pasinaudojant siuntų gabenimo tarnybų paslaugomis.
Norų sąrašas Meniu 0 0 €
Į viršų